pic_לוגו הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכו

רדיו

בקיצור:

לקחתי את הלחן של נחום נרדי לשיר 'אני פורים' וכתבתי לו מילים חדשות שמדברות על הסמים כתחפושת זמנית כשלאחריה מגיע הריק.

ההפרעה:

הלחן העליז יחד עם התיאור הקשה, יוצרים ציניות צורמת וגרוטסקית. 

"אני סמים אני סמים שמח ומבדח

ואם אתה שואף אותי, אתה פתאם פורח

אבל כשאני עובר, אתה נכנס למשבר

בקריז אתה אלי חוזר

לה לה לה לה"

מוגש מטעם הרשות למאבק בסמים

אני סמיםדורון חן
00:00